web-7.png

marybee

Veľmi sa tešíme, že súčasťou festivalu budú aj včelárske produkty od rodinnej značky MaryBee. Tomáš Bátovský sa rozhodol pokračovať v stopách svojho otca, ktorý sa včelárstvu venuje dlhé roky. Spoločne s celou rodinou vybudovali kreatívny projekt MaryBee, vďaka ktorému si môžete včely dokonca aj adoptovať! Adoptovanému úľu dáte vizuálnu podobu podľa vlastnej fantázie a farebnosť úľov napomôže včelám pri návrate domov. Tento projekt mal úspech, momentálne obhospodarujú 70 včelstiev a všetky z nich sú adoptované. Život včiel im nie je ľahostajný. Rozhodli sa ich aktuálne ohrozenie riešiť tak, že vysádzajú rýchlorastúce stromy Paulownia. Tie pochádzajú z Číny, sú pre včely štedrou pastvou a zdrojom nektáru. Tomáš Bátovský za svoju prácu, ktorá je zároveň jeho koníčkom získal dokonca ocenenie ,,Mladý inovatívny podnikateľ 2017“.

web-8.png