web-7.png

alexandra complex

ALEXANDRA COMPLEX, PREVÁDZKY HUNTY FISH A SV. HUBERT

Ďalšia značka, ktorá sa objaví na našom FOOD FESTE, je Alexandra Complex. Za touto značkou stojí slovenský majiteľ s citom pre hodnoty ako je ekológia, udržateľný rozvoj a príroda. Alexandra Complex vidí veľký zmysel v zero waste prístupe, preto sa postupne snaží rozšíriť aj svoj komplex tak, aby si väčšinu mäsa dochovali sami a nezaťažovali tak životné prostredie zbytočnou prepravou. Vďaka reštauráciám Hunty Fish  a sv. Hubert, ktoré sú členmi Alexandra Complex, budete môcť na našom festivale ochutnať domáce huspeninky, čerstvého, na dreve grilovaného pstruha alebo guláš zo zveriny, a to priamo z chovu Alexandra Complex. To všetko Vám pripraví Tomáš Chalúpek z reštaurácie sv, Hubert.

web-7.png